Viete čo sa deje s "tužkovými baterkami"?

Tužkové batérie, ktoré boli odovzdané na recykláciu, sa pri pyrometalurgickom spracovaní tavia v oblúkovej peci za vysokých teplôt. Týmto spôsobom získavame zliatinu železa, mangánu a niklu, ktorá sa využíva na výrobu antikoróznej ocele. K čomu slúži? Napríklad pre chirurgické nástroje alebo kuchynské drezy. Možno aj vy máte doma drez, ktorý bol vyrobený práve vďaka recyklácii batérií.