Poďte s nami recyklovať!

Viete, že podľa prieskumov sa v priemernej domácnosti nachádza až 49 kusov použitých batérií? Neskladujte Vaše baterko-myšky zbytočne doma. Odmeňte sa im za ich vytrvalú službu vo Vašich domácnostiach tým, že im pomôžete dostať sa do recyklačného procesu. V komunálnom odpade by totiž trpeli natoľko, že by sa z nich uvoľňovali ťažké kovy, ktoré sú  toxické nielen pre ľudí ale celé životné prostredie. Naopak recykláciou 1 tony batérií získame až 650 kilogramov kovov ako druhotných surovín.