Záhadný povlak na batériách

Stretli ste sa už s bielym povlakom na batériách? Je to hydroxid draselný, ktorý sa častejšie vyskytuje na zápornej elektróde. Vytečeniu batérií sa dá predísť tak, že ich nebudete ponechávať v zariadeniach, ktoré už dlhšiu dobu nepoužívate.

Na vybratie batérie s bielym povlakom z prístroja použite radšej rukavice. Batérie môžete umiestniť do priehľadného plastového vrecúška a odniesť na zberné miesto. Elektro zariadenie sa potom dá vyčistiť octom alebo citrónovou šťavou 🍋.