Inovatívny projekt zberu použitých batérií a akumulátorov

Prenosné batérie a akumulátory sú najmladšou súčasťou triedeného zberu. Ecocheese je moderný komplexný projekt zameraný na podporu ich zberu a recyklácie. Jeho komplexnosť spočíva v prepojení osvety a informovanosti o potrebe a užitočnosti zberu a recyklácii batérií s vytvorením unikátnych podmienok na ich zber.

Z prieskumov vyplýva, že v priemernej domácnosti sa nachádza až 49 použitých - vybitých batérií. Ecocheese je projekt, ktorý napomôže, aby tieto batérie boli vyzbierané, recyklované a neskončili v zmesovom odpade.

Základom projektu Ecocheese je štýlová krabička, ktorá vytvorí v každej domácnosti alebo kancelárii miesto, kde môžeme batérie zhromažďovať. Po naplnení môžeme krabičku Ecocheese odovzdať na jednom z viac ako 2820 vzberných miest po celom Slovensku.

Veľmi dôležitou súčasťou projektu je internetová stránka www.ecocheese.sk, prostredníctvom ktorej si môže každý krabičku Ecocheese objednať.Súčasťou stránky je i priebežne aktualizovaná mapa so zbernými miestami, kde je možné batérie odovzdať.

“S osvetou a vzdelávaním nám budú pomáhať štyri veselé baterkové myšky Batty, Galvan, Batterko a Voltér, ktoré sa nám budú prihovárať prostredníctvom facebooku a budú nás prostredníctvom príbehov učiť o triedení a recyklácii použitých batérií a akumulátorov”, uviedla Silvia Sekáčová, marketingová manažérka spoločnosti ASEKOL SK, ktorá je iniciátorom a prevádzkovateľom projektu.

„Sme hrdí na to, že ASEKOL SK je nositeľom inovácií, ktoré na Slovensku pomáhajú so zvyšovaním triedenia odpadu. Ako prví sme priniesli červeno-biele kontajnery určené na triedený zber malých elektrospotrebičov a ako prvý prichádzame s komplexným projektom na zber použitých batérií a akumulátorov zo slovenských domácností”, dodáva Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.