ECOCHEESE

Je ekologický projekt, ktorého cieľom je zábavnou formou učiť deti, rodiny a jednotlivcov triediť použité batérie a akumulátory. Je to zároveň štýlová zberná nádoba na použité batérie, ktorú dostane každý záujemca do svojej poštovej schránky.

Prevádzkovateľom projektu je ASEKOL SK s.r.o., nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory, ktorá bola v roku 2010 založená významnými výrobcami a dovozcami. ASEKOL SK organizuje a financuje celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov.

VEDELI STE, ŽE...?

92 ks

Do ECOCHEESE boxu sa zmestí až 92 tužkových batérií.

3492 miest

ECOCHEESE naplnený použitými batériami môžete odovzdať na 3492 zberných miestach a stále pribúdajú nové.

650 kg

Recykláciou 1 tony batérií získame až 650 kg kovov ako druhotných surovín.

Novinky

Vedci sa opäť prekonali

Viete si predstaviť, že namiesto nabíjania svojich smart hodiniek nabíjačkou ich nabijete svojim vlastným telom?

Aj baterky majú svoju pamäť

Pamäťový efekt je fenomén, ktorým trpia hlavne nikel-kadmiové dobíjateľné batérie.

Viete čo sa deje s "tužkovými baterkami"?

"Tužkové" batérie, ktoré boli odovzdané na recykláciu, sa pri pyrometalurgickom spracovaní tavia v oblúkovej peci za vysokých teplôt.

Nebezpečné batérie

Z celkového obsahu ťažkých kovov v komunálnom odpade sú práve batérie zodpovedné za 88% obsahu ortuti, 67% niklu a 85% kadmia.

Európsky týždeň recyklácie batérií

7. až 13. septembra prebieha Európsky týždeň recyklácie batérií.

Záhadný povlak na batériách

Stretli ste sa už s bielym povlakom na batériách? Je to hydroxid draselný.

Pravda alebo mýtus?

Viete ako správne uchovávať batérie?

Poďte s nami recyklovať!

Viete, že podľa prieskumov sa v priemernej domácnosti nachádza až 49 kusov použitých batérií?